Bu Kategoridesiniz : 08 Eylül 2016 Perşembe 19:55

‘Af Yasası’na sosyal güvenlik penceresinden bakış

Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Biçer ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Aktaş’ın sunumunda Sosyal Güvenlik Açısından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Semineri gerçekleşti.

BAOB Yerleşkesi Oditoryumu’nda SGK İl Müdürü Erhan Karaca’nın da katılımıyla gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez yaptı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun’un 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını söyleyerek sözlerine başlayan BSMMMO Başkanı Sönmez, yasa kapsamına giren alacaklar hakkında bilgi verdi. Ahmet Hikmet Sönmez, “30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlali geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları, vadesi kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi), girmektedir” dedi.

YASA NE TÜR İMKANLAR SAĞLAYACAK?

Yasanın ne tür imkanlar getireceğine de değinen BSMMMO Başkanı Sönmez, “Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirim sağlanacak. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si silinecek. 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme yapılacak. Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet sağlanacak. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar yapılandırılacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim sağlanacak. Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim uygulanacak. Varlık Barışı sağlanacak. İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesine olanak sağlanacak. Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme uygulanacak. Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan uygulamasına geçilecek. Yapılandırılan borçları kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanacak. 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılmasına olanak verilecek. Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçlar silinecek.” BSMMMO Başkanı Sönmez’in ardından ise sözü konuşma yapmak üzere SGK İl Müdürü Erhan Karaca aldı. SGK İl Müdürü Erhan Karaca, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak prim tahsilat oranları hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasını, ülke genelinde ve Bursa genelinde kayıt dışı istihdam oranları hakkında bilgi vererek sürdürdü.

PEŞİN VE TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME İMKANI

Açılış konuşmalarının ardından ise Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Biçer ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Aktaş’ın sunumunda gerçekleşen seminere geçildi. Kapsam dışı alacaklar hakkında bilgi veren SGK yetkilileri, yapılandırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştılar: “Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 30 Haziran 2016 tarihine kadar işlenen fiiller, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası, asıllarının yüzde 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan yüzde 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın yüzde 40’ının ödeme süresi içerisinde peşin ya da taksitle ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkanı getirilmektedir.”

BORÇLARINI YAPILANDIRIP İLK TAKSİTLERİNİ ÖDERLERSE

41Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Biçer ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Aktaş, sunumlarını yapılandırma ile Genel Sağlık Sigortalıları, Bağ-Kur Sigortalıları ve diğer sigortalılara  sağlanan haklar hakkında bilgi vererek sürdürdü. SGK yetkilileri, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Primlerini kendileri ödeyenler  borçlarını yapılandırıp ilk taksitlerini öderlerse sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlarlar. Ayrıca şartları dolduğu halde borç nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur sigortalıları yapılandırdıkları borçları için Kurumun protokol yaptığı bankalardan kredi alabilecekler, kredi borçları ise emekli aylıklarından kesilecektir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmek için de  taksitlerini ve cari dönem primlerini de düzenli ödemeleri gerekir.” Seminerin sonunda, BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ve Oda Başkan  Yardımcısı Ömer İşci sahneye çıkarak, Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Biçer ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Aktaş’a sunumlarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaketlerini takdim etti.

 

 

 benzer haberler

Baran Çelik, UİB Koordinatör Başkanı oldu  

Baran Çelik, UİB Koordinatör Başkanı oldu

Oyak Renault’a Altın Pusula ödülü  

Oyak Renault’a Altın Pusula ödülü

Enflasyonu düşürmek için ‘acı reçete’  

Enflasyonu düşürmek için ‘acı reçete’