Bu Kategoridesiniz : 03 Mart 2017 Cuma 20:36

Eğitimin dinselleştirilmesine tepki

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu,  Öğretim Birliği Yasası’nı, Cumhuriyet Eğitim Devriminin temel kazanımı olduğuna vurgu yaparak, eğitime bireyin her tür erkten bağımsız olarak özgürleşmesi, doğuştan getirdiği yetenekleri ortaya çıkaran bir toplumsallaşma süreci olarak baktıildirdi.

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

”Öğretim Birliği Yasası, laik ve demokratik eğitiminin evrenselliğinin altının çizildiği, eğitim ve öğretimi aklın ve bilimin rehberliğinde yapılandırmanın adıdır.

3 Mart 1924,  genç Cumhuriyetin 93 yıl önce  akıl ve bilimi rehber edinen kadrolarının çağdaş bir toplum yaratma düşü ve   laik, demokratik bilimsel eğitim arayışıyla TBMM’de Öğretim Birliği Yasası’nı çıkardıkları tarihtir. 3 Mart  1924 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucuları “üç devrim” yasasıyla ülkenin  aydınlık geleceğinin temellerini atmıştır. Öğretim Birliği Yasası’nın özellikle son 15 yılda eğitimin dinselleştirilmesi  amacıyla  laik, demokratik ve  bilimsel eğitim kazanımlarının örselenmesiyle ülkenin aydınlık geleceğine ilişkin yaşamsallığı  bugün daha da önemli hâle gelmiştir.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu,  Öğretim Birliği Yasası’nı Cumhuriyet Eğitim Devriminin temel kazanımı olarak görür ve  eğitime bireyin her tür erkten bağımsız olarak özgürleşmesi, doğuştan getirdiği yetenekleri ortaya çıkaran bir toplumsallaşma süreci olarak bakar. Öğretim Birliği Yasası bu anlamda çok önemli ve değerli bilimsel arayışın ürünüdür.

Öğretim Birliği Yasası

-17 Temmuz 1921’de Ankara’da yapılan 1. Maarif Kongresi’nde Mustafa Kemal’in ”Eğitim, memleketin çocuklarının birlikte ve eşit olarak kazanmak zorunda oldukları bilim ve fendir” sözlerinin hayata geçmesi atılımıdır.

-Laik ve demokratik eğitiminin evrenselliğinin altının çizildiği, eğitim ve öğretimi aklın ve bilimin rehberliğinde yapılandırmanın adıdır.

-Bir temel insan hakkı olan eğitimi, ülkenin tüm yurttaşlarına bütünsellikle taşımanın adıdır.

– Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in   “İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir, bu ise duygu ve düşünce birliğine ve dayanışma amaçlarına tamamıyla aykırıdır…”  öngörüsüyle hayata geçirilen devrimci bir atılımın adıdır.

-Çağdaş bir ülke yaratma ülküsünün, laik demokratik toplumun bireylerini oluşturma arayışıdır.

– Ders programlarının, ders kitaplarıyla yardımcı ders kitaplarının bilimsel bir anlayışla hazırlanması; okulların fiziki yapılarının, ders araç ve gereçlerinin bilimsel pedagojik değerlerle  uygun sağlıklı hâle getirilmesi;  okul öncesinden üniversiteye, eğitimde  bilimsel bir bütünlüğün yaratılmasının yasasıdır.

Laik, Bilimsel Eğitim Platformu  olarak, 93 yıl önce TBMM’de kabul edilen Öğretim Birliği Yasası’na onurla sahip çıkıyoruz. Laik, bilimsel eğitimi bir özgürleşme süreci olarak değerlendiriyoruz ve günümüzde eğitimin dinselleştirilmesi ve piyasalaştırılması çabalarına karşı tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları birlikte dayanışmaya davet ediyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)

Kadın Araştırmaları Derneği (KAD)

Bilim ve Gelecek Dergisi

1884 Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı  (1884 Vakfı)

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD)

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

Kadıköy Kent Konseyi

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG)

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der)

Projeniz Değiliz İnisiyatifi

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD)

Türk Kadınlar Birliği (TKB)

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)

Ulusal Eğitim Derneği (UED)

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)”

 

 benzer haberler

Prof.Dr.Yalçın: Hayvan sevgisi ders müfredatına alınsın  

Prof.Dr.Yalçın: Hayvan sevgisi ders müfredatına alınsın

Parkinson hastasının beynine, hareketleri düzenleyen pil  

Parkinson hastasının beynine, hareketleri düzenleyen pil

Karnesinde zayıfı olana teleferik bedava  

Karnesinde zayıfı olana teleferik bedava