Bu Kategoridesiniz : 27 Mart 2017 Pazartesi 12:47

İrgil’den hakim adayları için 45 yaş teklifi

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, deneyimli hakim ihtiyacının karşılanması ve hakim adayları arasında eşitsizlik yaratan yaş sınırı uygulamasının yeniden düzenlenmesi için bir kanun teklifi verdi. Buna göre 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun adaylığa atanabilmek için; “Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış” olmak hükmündeki yaş sınırı 45’e çekiliyor.

15 Temmuz sonrası hakimlerin beşte birinden fazlasının ihraç edilmesiyle oluşan hakim açığı ve adliyelerde yığılı dosyalar nedeniyle mevcut düzenlemede değişikliğe gidilmesi önerilen teklifin gerekçesinde; “Yargıdaki hassas süreç göz önüne alındığında, her zamankinden daha çok, deneyimli hakime ihtiyaç olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız” deniliyor.

FETÖ YÜZÜNDEN ATANAMADILAR

2010’dan bu yana ÖSYM’nin yaptığı her sınavın şaibe taşıdığına vurgu yapılan gerekçede; 6 Mayıs 2012’deki Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı’nın kopya skandalı nedeniyle iptal edildiği hatırlatılıyor. Ayrıca mülakatlarda da komisyonların FETÖ örgütü üyelerinden oluştuğu ve bu yüzden yıllardır atanamamış olan çok sayıda hakim adayının mevcut düzenlemedeki yaş sınırı nedeniyle bugün direkt olarak atama dışı kalmasına dikkat çekiliyor.

Öte yandan mevcut durumda; avukatlık mesleğinden hakimliğe geçmek isteyenler için yaş sınırı 45 iken lisans mezunları için bu sınırın 35 olmasının da adaylar arasında eşitsizliğe neden olduğu belirtilerek “Avukat ve mezunlar arasındaki uçurum sayılabilecek 10 yıllık fark anayasaya aykırıdır” ifadesi yer alıyor.

OLGUNLUK VE HAYAT TECRÜBESİ

Bir lisans mezununun sınavları kazanıp iki yıllık staj sonrası 24 yaşında hakim olabildiğine de dikkat çekilen teklifin gerekçesinde, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılındaki hakim adaylığı sürecine ilişkin tespit raporundaki şu ifadelerine dikkat çekiliyor: “Özellikle hâkimlik mesleğinin lâyıkıyla yapılabilmesi için ilgilinin kişilik ve karakterinin oturmuş olması, belirli düzeyde hayat tecrübesinin bulunması gerektiği, bunun da yaşla doğrudan ilgisi olduğu, ülkemizdeki kadar genç yaşlarda hâkim olabilme imkanının örneklerine diğer gelişmiş ülkelerde pek rastlanılmadığı gibi tarafımızca da haklı görülen eleştiriler yapılmaktadır.”

CHP’li İrgil’in verdiği kanun teklifindeki 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8’inci maddesinin b fıkrasında söz konusu değişikliğe gidilirse hem hakim adayları arasında eşitsizlik yaratan yaş sınırı uygulaması düzeltilmiş olacak hem de yıllardır FETÖ yüzünden atanamayarak hak kaybına uğrayan ve bugün yaş sınırına takılan pek çok hakim adayı giriş sınavlarına başvurabilecek.

 

 benzer haberler

Mudanya Belediyesi ‘nden ‘Myrleia’ için Özdilek’e tepki  

Mudanya Belediyesi ‘nden ‘Myrleia’ için Özdilek’e tepki

Bursa eski vergi dairesi müze oluyor  

Bursa eski vergi dairesi müze oluyor

Bursa Kılıç- Kalkan ‘dalya’ dedi  

Bursa Kılıç- Kalkan ‘dalya’ dedi