Bu Kategoridesiniz : 03 Mart 2017 Cuma 21:31

Muhasebe haftasında sorunlar anlatıldı

 

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan muhasebe haftası başladı. Ülke genelinde 105 bin, Bursa’da ise 10 bin muhasebeci ve mali müşavir, mesleklerini topluma tanıtmak, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunulan değer ile faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenecek etkinliklerde bir araya gelecek. Muhasebe haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ekonominin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır” dedi.

TÜRMOB çatısı altında faaliyet gösteren 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası 105 bin üyesi ile ülke ekonomisine olumlu katkılar yapıyor. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan muhasebe haftası için ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da etkinlikler düzenleniyor. Muhasebe haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalıştığını belirterek, “Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. 27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz. Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi ve gönderimi meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızdan hizmet almaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlilerinin olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmektedir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ekonominin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor, yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları gündeme getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Meslek sorunlarımız ivedilikle çözülmeli”         

Meslek Sorunlarına da değinen Sönmez, ” Bazı dönemlerde beyanname gönderme sürelerinin uzatılması konusunda odalarımızdan yoğun talep gelmekte. Birliğimiz bu talepleri değerlendirdikten sonra süre uzatımının gerektiği sonucuna varır ise talebi Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile iletmektedir. Bu talepler  üzerine beyanname gönderme süreleri uzatılmakta, ancak süre uzatımına ilişkin duyurular genellikle sürenin son günü ve son saatlerde yapılmaktadır. Süre uzatımlarının beklenilen amaca hizmet edebilmesi için, sürenin son gününden birkaç gün evvel yapılması gerekmektedir. Bu yolda bir uygulamanın oturtulması halinde, meslek mensuplarımızın iş motivasyonlarının artacağı ve hizmetin en az hata ile yerine getirileceği değerlendirilmektedir” dedi.

Esnaf ve meslek odalarının beyanname aracılık yetkisi ile 478 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme sorunlarına da değinen Sönmez, “Gerek 31 numaralı VUK Sirküleri’nde gerekse 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerinin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre kurulmuş meslek odaları ve birlikleri tarafından da gönderilebileceği düzenlenmiştir. 3568 sayılı Kanun’un 2/A-a maddesi uyarınca, meslek mensuplarının asli görev ve yetkileri içerisinde yer alan beyanname düzenleme ve gönderme işinin, mali ve cezai sorumluluğu bulunmayan meslek ve esnaf odalarına verilmesi yerinde değildir. Bu durumun düzeltileceği Bakanlığınız ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerince defalarca ifade edilmesine rağmen herhangi bir düzeltme yapılmadığı gibi 18/02/2017 tarihinde yayımlanan 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde de aynı uygulamaya devam edilmiştir. Bu çerçevede, gerekli düzenlemelerin yapılması ve beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinde ise kaçakçılık fiiline iştiraki kesinleşen meslek mensuplarının 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulacağı, bu disiplin cezasının 3568 sayılı Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre tatbik edilip uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak, 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nde, meslek mensubunun iştirak fiilinin kesinleşmesi halinde, ilgili Oda tarafından beş iş günü içerisinde meslek mensubuna üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme, Anayasa’nın 129. maddesine, Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesine ve 3568 sayılı Kanunu’na aykırıdır. Bu kapsamda 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nin ilgili bölümünün düzeltilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Acil çözüm bekleyen sorunlara da değinen Sönmez, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:

“Birliğimiz tüm odalarımıza bir yazı göndererek yasal düzenlemeye gerek olmaksızın ivedi olarak çözülebilecek sorunların tespitini istemiştir. Odalarımızdan gelen görüşler birliğimizce incelenmiş ve bunlardan en önemlileri listelenerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulmuştur. Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi, kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması, düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmaması, meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi, mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenleme yapılması gibi konular çözülmesi gereken sorunlarımızdır.”

 benzer haberler

Baran Çelik, UİB Koordinatör Başkanı oldu  

Baran Çelik, UİB Koordinatör Başkanı oldu

Oyak Renault’a Altın Pusula ödülü  

Oyak Renault’a Altın Pusula ödülü

Enflasyonu düşürmek için ‘acı reçete’  

Enflasyonu düşürmek için ‘acı reçete’