Bu Kategoridesiniz : 13 Aralık 2016 Salı 17:00

Terörde çözüm için araştırma önergesi

Yaşanan terör saldırıları ile Türkiye’de toplumsal istikrarın sağlanmasının önemli bir sorun haline geldiğini ileri süren CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, terör örgütlerinin profilinin araştırılması için önerge verdi.

Konuyla ilgili TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen CHP milletvekili terörle mücadelede salt askeri yöntemlerin değil, sosyolojik ve psikolojik alt yapısının da incelenerek çözümler üretmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dünyanın bildiği ve kabul ettiği bir gerçek var; terör örgütleri özellikle maddi durumu kötü ve eğitimsiz bireyleri içlerine almaya çalışır” diyen İrgil şöyle devam etti:

“Terör örgütleri ailesi eğitimsiz, yoksulluk çeken, huzursuz bir sosyal çevreye sahip olan bireyler için kurtuluş ve inanç fikrini aşılar. Bu dün böyleydi, peki bugün de böyle mi? Özellikle son üç yılda maruz kaldığımız saldırılar ve mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin yapıları hiç mi değişmedi? Bu sorular aklımızı kurcalıyor çünkü giderek istikrarını kaybeden toplumumuzda çocuklarımızın ve gençlerimizin terör örgütlerine yönelmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden Meclis’e bir araştırma önergesi sunduk.

DEĞİŞİME İLİŞKİN BİLİMSEL ÇALIŞMA

Meclis Araştırma Önergesi’nde yer alan ifadeler şöyle:

“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güvenlik birimleri ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış terör ve mücadele yöntemlerine ilişkin dokümanlar, bilgiler ve raporlar mevcuttur ve bu raporların, terör örgütlerinin kimlik ve karakteristik değişiklikleri takip edilerek güncellendiği varsayılmaktadır. Bu raporlarda yer alan verilere dayanarak da özellikle sosyo-ekonomik ve eğitim alanında alınması gereken tedbirlere ilişkin eylem planları oluşturulabilmektedir.

Öte yandan söz konusu terör örgütlerine üye olanların profilleri, terör örgütlerinin profillerini ortaya koyacağından önem arz ederken; aile yapıları ve maddi durumları, sosyal çevreleri ile eğitim durumlarına ilişkin sürekli güncellenen veriler sayesinde devletin terörle mücadelede doğru adımlar atması mümkün olabilir.

Özellikle son üç yılda Türkiye’nin mücadele ettiği, iç ve dış mihrakların da destekçisi olduğu bilinen günümüz terör örgütlerinin ve örgüt üye profillerinin akademisyenler ve ilgili STK’larla incelenmesi, çocukların ve gençlerin herhangi bir terör örgütüne yönelmesinde günümüz nedenlerinin belirlenerek bu yönelimlerin önüne geçecek tespitlerin yapılabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98 inci Meclis İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.”

 

 benzer haberler

Vahşice öldürülen Zeytin’in kumdan heykeli yapıldı  

Vahşice öldürülen Zeytin’in kumdan heykeli yapıldı

Dünyanın müziği Nilüfer’de yankılanıyor  

Dünyanın müziği Nilüfer’de yankılanıyor

Tarih başkentinde büyük buluşma  

Tarih başkentinde büyük buluşma