Bu Kategoridesiniz : / 29 Mayıs 2016 Pazar 20:19

Karabıyık: Eğitimin geldiği ve geleceği nokta kaygı verici

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın getirdiği yeni torba kanunla ilgili yayımladığı basın açıklamasında, tasarının eğitim sistemimizde neden olacağı sorunları değerlendirdi. Tasarının şu anda hazır olduğunu da belirten Karabıyık, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında göze çarpan çok önemli değişiklikler var ki bu değişiklikler eğitim sistemini daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirebilir” dedi ve ekledi:

“Zaten Ulusal Çocuk Politikasına sahip olmayan ve kapsamında da her geçen gün kötüleşen eğitim sistemi, bir taraftan eğitim sisteminde her gün artan yanlışların sonucunda ortaya çıkan sınav başarısızlıkları ile istihdama yansıyamayan ve istihdamı iyileştiremeyen eğitim anlayışının bundan sonra geleceği nokta acaba nasıl olacak?” sorusunu yönelten Karabıyık, “Yapılan eleştirilere rağmen bazı noktalarda hükümetin eğitime bakış açısı gerçekten üzücü. Kaldı ki eğitim siyasetin arka bahçesi olmaya artarak devam ediyor.”

Siyasetin Arka Bahçesi Eğitim Kurumları Mantığı

Tasarıda en göze çarpan noktalardan birinin halen görev yapan maarif müfettişlerinin tümünün 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı sonu itibariyle “Eğitim Uzmanı” olarak tasfiye edilecek olması olduğunu dile getiren CHP’li vekil, eğer tasarı onaylanırsa “ÖĞRETMEN” kökenli müfettiş döneminin kapanacağını ve daha da ilginç olanı, müfettişlerin işletme, iktisat mezunu adaylar arasından seçilebileceği gerçeğini gözler önüne serdi.

Diğer taraftan Maarif Müfettişlerinin ünvanının da Bakanlık Maarif Müfettişi olarak değiştirildiğini vurgulayan Karabıyık, “Tüm maarif müfettişleri Ankara Merkez Teşkilatta toplanıyor. Bu durumda İl Maarif Müfettişliği Başkanlıkları da lav edilmiş oluyor” dedi.

Söz konusu eğitim uzmanlarından 500 kişinin mülakat ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanacağını da belirten Karabıyık, “Tabii liyakata ne kadar bakılacak, görüşü ve sendikası daha fazla mı ön planda olacak, puanlama kriteri nedir ve mülakat komisyonu kimlerden oluşacak bunlar açık değil. İşte size siyasetin arka bahçesi eğitim kurumları mantığı. Bir de milli eğitim tarihimizden Köy Enstitülerini ve buradan yetişmiş gerçekten başarılı ilköğretim müfettişlerini hatırlayalım” dedi.

Öğretmenler Artık Müfettiş Olamayacak

Ayrıca merkeze toplanan bakanlık maarif Müfettişlerinin, Bakanın belirleyeceği il merkezlerinde kurulacak olan çalışma merkezlerinde görevlendirilebileceklerini söyleyen CHP’li Karabıyık, “Bakanlık Maarif Müfettişliğine Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İktisat mezunları alınacak; öğretmenler artık müfettiş olamayacak. Burada hemen belirtmek isterim ki sayılan üniversite bölümlerindeki mezunlar tabi ki iyi bir eğitime sahiptirler. O mezunlara alanlarında istihdam yaratacak politikalar üretmek doğru olandır” diye konuştu.

Bu mezunların iş açıklarını uzmanlıkları olmayan bir alana kaydırmanın ne derece doğru olduğunu soran Karabıyık, diğer taraftan söz konusu olan milli eğitim öğrencilerinin yaş ölçeği dikkate alındığında milli eğitim müfredatına hakim olmayan ve pedagojik formasyon almamış olan adayların nasıl müfettişlik yapabileceğini düşünmek gerektiğini ifade etti.

Aynı tasarının okul müdürlüklerine öğretim elemanlarının görevlendirilebileceğini de ifade ettiği gerçeğini dile getiren Karabıyık, “Öğretim elemanları üniversitelerde bilim üretmek için istihdam edilirken kadro bulunamadığı için okul müdürü olarak atanacaklarsa bu çok yanlış olur. Okul müdürlüklerinin üniversitelerde kadro bulunmadığında kullanılacak bir istihdam alternatifi olarak görülmemesi gerekir” dedi.

Mal ve Hizmet Alımı

Aynı Kanun tasarısı ile Fatih Projesinde ihale süreci olmadan, 15 yıla kadar Ulaştırma “Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yüklenme hakkı verildiğini de söyleyen CHP’li vekil,  Yani Fatih projesi Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olacak. Fatih Projesi kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımının ihale kanunun kapsamından çıkarılacak olması kesinlikle şaibe, sakıncalar ve tartışmalar yaratacaktır. İhale Kanunu olmaksızın yapılacak mal ve hizmet alımı harcamaları dolayısıyla Sayıştay denetimine de açık olmayacaktır. Bunu kabul etmek imkansızdır, çok yanlıştır. Bu konuda yapılacak her türlü harcamanın ihale kanununa uygun, Sayıştay denetimine açık yapılması gerekir” açıklamasında bulundu.

“Eğitimde Torpilin Önü Açıldı”

Yurt dışına gönderilecek öğrencilere yazılı ve sözlü sınav uygulanırken şimdi sadece sözlü sınav uygulanacak olmasının da bu tasarıda üzerinde durulması gereken bir başka konu olduğunu sözlerine ekleyen Karabıyık, “Acaba neden böyle bir seçimi sözlü sınava dönüştürerek karar verme süreci başlatılıyor? İstenen kişilerin gönderilmesi için olabilir tartışmasını kamuoyunda gündeme getirdiğini değerlendirmelerden de görmek mümkün.  Kamuoyu konuya yurtdışı eğitimde torpilin önü açıldı diye bakıyor” dedi.

“Bilim, Özgür Düşünce ile Başlar”

Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ve personele uygulanacak disiplin cezaları ile ilgili yeni bir düzenleme getirildiğini vurgulayan CHP’li vekil, “bazı suçlar tabi hariç, onlar zaten mevcut mevzuatta düzenlenmişti” bunların dışında  yeni düzenlemede“  Özellikle özgür düşünce üzerine baskı mı geliyor? Ne kadar eleme sistemi, ne kadar gözdağı bunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Unutmayalım ki üniversiteler özgür kurumlar olarak bilim üretmelidirler. Bilim, özgür düşünce ile başlar” açıklamasını yaptı.

“Tüm bu bakış açılarıyla Dünyadaki marka üniversitelere sahip olma, daha fazla başarılı öğrenci ve öğretim üyesine sahip olma, yayınlarda iyi sıralamalarda olma hayallerimize ne olacak?” diye soran Karabıyık, “Zaten İran da yayın sayısında bizi geçti. Eğitimi lütfen siyasetin arka bahçesi olarak harcamayalım. Eğitimin, eğitim sisteminin geldiği nokta ve getirileceği noktadan gerçekten kaygı duyuyorum” dedi.

 benzer haberler

Mütareke kutlamalarına Edip Akbayram ile görkemli final  

Mütareke kutlamalarına Edip Akbayram ile görkemli final

Bursa’da 2 bin kişi iyilik için koştu  

Bursa’da 2 bin kişi iyilik için koştu

Edoardo Tresoldi, Türkiye’ye geliyor  

Edoardo Tresoldi, Türkiye’ye geliyor